Buitengewone Leden Clubs

Probusclub Hilversum 87

De club beoogt een ontmoetingscentrum te zijn van personen die hun actieve loopbaan in een leidinggevende of zelfstandige functie hebben beëindigd of in kort tijdbestek zullen beëindigen en die de behoefte gevoelen en waarde hechten aan het ontplooien van intermenselijke contacten op vriendschappelijk niveau, het levendig houden van hun belangstelling in het maatschappelijk leven, de culturele ontwikkelingen en sociale verhoudingen, alsmede het stimuleren van wederzijds respect voor elkanders levensbeschouwing, in een sfeer van begrip en openheid.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar onze website: https://hilversum87.probus-nederland.nl

Op deze website kunt u meer lezen over het clubprogramma en de vergaderlocatie.
Indien u nadere informatie wilt hebben of geïnteresseerd bent om lid te worden dan kunt via de rubriek ‘Contact’ op de website een eMail sturen aan het bestuur.

Probusclub Hilversum 87

Inlog leden