08
juli
2020

Algemene Ledenvergadering

08-07-2020 19:30
vrije inloop
Algemene Ledenvergadering In verband met de mogelijke verruiming van het aantal gasten tot 100 in de maand juli heeft het bestuur
besloten om de uitgestelde ALV dit jaar te houden op woensdag 8 juli a.s. Uiterlijk 22 juni a.s. ontvangt u de
agenda met bijlagen per email en worden de stukken ook gepubliceerd op onze website.

Let op: coronaprotocol is van kracht. Aanmelden bij de manager voor deze activiteit is verplicht.

31
dec
2020

geen activiteiten gepland

31-12-2020 18:00
Gratis

Tot nader order zijn alle activiteiten binnen Sociëteit 'De Unie' opgeschort. In verband met de coronacrisis is de sociëteit voorlopig gesloten. Leden zullen te zijner tijd opnieuw geïnformeerd worden over activiteiten.

de Evenementencommissie

Inlog leden