Lid worden van De Unie

AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP DE UNIE

Logo De Unie

Persoonlijke gegevens kandidaat lid

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Onjuiste notatie, vul de postcode in als 1111 DD of 1111DD
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Onjuiste notatie, vul het telefoonnummer in als 0612345678
06 12345678 of 06-12345678
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Voorsteller, mentor
(langer dan 1 jaar lid van De Unie)

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ondersteunend Unielid (1)
(langer dan 1 jaar lid van De Unie)

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ondersteunend Unielid (2)
(langer dan 1 jaar lid van De Unie)

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Vrijwaring en machtiging
De sociëteit De Unie publiceert –uitsluitend voor sociëteitsdoeleinden-­‐ afbeeldingen van leden op het besloten gedeelte van de website. Het portretrecht bepaalt dat sociëteit ‘De Unie’ dit mag doen, tenzij u daar vanwege een redelijk belang niet mee akkoord gaat.

Ongeldige invoer

Contributie
Hierbij geef ik de penningmeester van sociëteit De Unie, tot wederopzegging, toestemming om jaarlijks de per Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie (2023 € 445,- per kalenderjaar) af te schrijven ten gunste van bankrekeningnummer NL82ABNA0560158661 ten name van sociëteit De Unie.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Inlog leden