Over 'De Unie'

  • Home
  • Over 'De Unie'
  • De Uniteit

UNITEIT - verenigingsblad van Sociëteit ´De Unie´

Het verenigingsblad van Sociëteit 'De Unie' verschijnt maandelijks (12 x per jaar) , Het full color magazien verschijnt 6 x in gedrukte vorm en 6 x als electronische uitgave. Leden van de Sociëteit ontvangen maandelijks deze uitgave per e-mail en natuurlijk ook 6 x als gedrukt tijdschrift per post op hun woonadres in Nederland.

De redactie bestaat volledig uit leden van de sociëteit, ieder met zijn speciaal thema. De redactie wordt ondersteunt door correctoren en fotografen; de vormgeving en druk wordt extern verzorgd.

Inlog leden