Over 'De Unie'

  • Home
  • Over 'De Unie'
  • De Uniteit

UNITEIT - verenigingsblad van Sociëteit ´De Unie´

 

Het verenigingsblad van Sociëteit 'De Unie' verschijnt 9 x per jaar als volledig in full- colour uitgevoerd magazine.

Leden van de Sociëteit ontvangen deze uitgave per post op hun woonadres in Nederland. Ook worden alle edities in het voor leden toegankelijk gedeelte van deze website gepubliceerd. Daarnaast vindt verzending plaats naar alle sociëteten in Nederland en voorzittera van organisaties die hun bijeenkomsten in het gebouw van 'De Unie'houden, zoals Rotary, Lions, Gooische Advocatenvereniging.

De redactie, waaronder redacteuren, eindredacteur, correctoren, fotografen en hoofdredacteur bestaat volledig uit vrijwilligers, allen leden van de sociëteit. Vormgeving, druk en verzending wordt extern verzorgd.

  

Inlog leden